Plastiikkakirurgia – miksi sitä käytetään

Plastiikkakirurgiaa voidaan käyttää korjaamaan syntymästä johtuvia vikoja tai korjaamaan sairauden, sairauden tai vamman aiheuttamia iho- ja kudosvaurioita myöhemmin elämässä.

Se voi myös parantaa henkilön luottamusta, itsetuntoa ja elämänlaatua.

On olemassa monia erilaisia ​​tilanteita, joissa tarvitaan plastiikkakirurgiaa ja erilaisia ​​kirurgisia toimenpiteitä. Joitakin yleisiä syitä sen toteuttamiseen on esitetty alla.

Synnytyksistä syntyneet olosuhteet

Plastiikkakirurgiaa voidaan käyttää korjaamaan synnynnäisiä vikoja (synnynnäisiä vikoja), mukaan lukien

Plastiikkakirurgiaa voidaan käyttää myös korjaamaan ja rekonstruoimaan vammainen kudos, joka aiheutuu myöhemmin elämässä (hankituista ongelmista) syntyvistä ongelmista, kuten

Elämässä myöhemmin kehittyvät olosuhteet

Tietoja kasvojen leikkauksesta syntymämerkkien, synnynnäisten olosuhteiden ja epämuodostumien suhteen